ŚWIĄTKI: W opiece śś. braci Damiana i Kosmy

Wybór patrona parafii i nowo wybudowanego kościoła jest dla lokalnej wspólnoty sprawą bardzo ważną. Podczas konsekracji świątyni biskup, nadając jej wezwanie, oddaje w ten sposób ją pod jego szczególną opiekę. Patron staje się również niejako pośrednikiem pomiędzy tą społecznością a Bogiem. Z drugiej strony wyznacza dla tejże wspólnoty drogę duchową, którą winna kroczyć. W Świątkach […]

Czytaj więcej

SZĄBRUK: Piękno zachowane w architekturze i malarstwie

Sząbruk położony jest niedaleko Jeziora Wulpińskiego, na terenie lekko pagórkowatym, w połowie drogi pomiędzy Olsztynem a Gietrzwałdem. Obecnie jest częścią powiatu olsztyńskiego, dawniej zaś wchodził w skład komornictwa olsztyńskiego. We wsi uwagę zwracają piękne, ceglane kapliczki oraz gotycki kościół, rozbudowany w wieku XX. Tutaj również urodziły się i wychowały znane osoby zasłużone dla podtrzymania polskości […]

Czytaj więcej

PŁOSKINIA: Kunszt warmińskich witraży

Dominantami krajobrazowymi wielu warmińskich wsi, szczególnie tych położonych wśród pól i otoczonych bujną zielenią, są wieże gotyckich bądź neogotyckich kościołów. Podobnie jest w przypadku Płoskini, miejscowości położonej w połowie drogi pomiędzy Braniewem a Pieniężnem. Tu już z daleka uwagę podróżnych przykuwa wysoka, masywna, ceglana wieża XIV-wiecznego kościoła pw. św. Katarzyny. Płoskinia po raz pierwszy w […]

Czytaj więcej

ORNETA: Miasto smoka, legend i kamieniczek z podcieniami

Herb jest dla miasta znakiem rozpoznawczym, czymś na kształt współczesnego firmowego loga. Ma za zadanie wyróżniać je spośród innych, a jednocześnie, jako znak lokalnej, miejskiej wspólnoty, konsolidować ją. W miastach na Świętej Warmii w herbach pojawiają się między innymi wizerunki świętych patronów (Olsztyn – św. Jakub Starszy), zwierząt (Dobre Miasto – jeleń), aniołów (Barczewo) czy […]

Czytaj więcej

OLSZTYNEK: Między Warmią a Mazurami

Gmina Olsztynek jest najdalej na południe wysuniętym fragmentem powiatu olsztyńskiego, który w przeważającej części obejmuje ziemie warmińskie. Samo miasto Olsztynek znajduje się na Mazurach, lecz tuż przy granicy Warmii, a z racji swojego położenia geograficznego i komunikacyjnego, jest niejako bramą wjazdową dla tych, którzy przybywając z pozostałych obszarów Polski, pragną poznawać bogatą historię i zabytki […]

Czytaj więcej

MIĘDZYLESIE: Sanktuarium Męki Pańskiej

Międzylesie to miejscowość oddalona o sześć kilometrów od Dobrego Miasta, przy drodze w kierunku Jezioran. Jak wskazuje jej nazwa, położona jest na rozległej, śródleśnej polanie. O tym, że w wiekach wcześniejszych również mogło tak być, mówi dawna niemiecka nazwa wsi – Schönwiese, czyli Piękna Łąka. Akt lokacyjny dla miejscowości wystawił 5 grudnia 1346 roku, rezydujący […]

Czytaj więcej

KURKI: Śladami świętego Jana Pawła II

Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas IV pielgrzymki do ojczyzny, tak 6 czerwca 1991 roku w Olsztynie zwrócił się w zakończeniu swojej homilii do tłumnie zgromadzonych wiernych: …to spotkanie ma dla mnie także szczególne znaczenie, bowiem mam dług wdzięczności wobec tej ziemi, która tyle razy, przez tyle lat udzielała mi schronienia, odpoczynku, dawała mi możliwość […]

Czytaj więcej

KOLNO: Kościół Trzech Króli, kapliczki i zapomniana warmińska sekta

Kolno znajduje się w części dominium warmińskiego dosyć daleko wysuniętej ku wschodowi. W XIV wieku był to obszar pokryty puszczą, słabo zaludniony. Zakładanie wsi w tym czasie było tu więc szczególnie trudne i wymagało, zarówno od zasadźcy, jak i od osadników, dużego nakładu pracy. Ten stan rzeczy dobrze oddają daty lokacji wielu znajdujących się tu […]

Czytaj więcej

KLEBARK WIELKI: Sanktuarium Krzyża Świętego

lebark Wielki to malownicza warmińska wieś położona nad Jeziorem Klebarskim, co prawda w niedalekim sąsiedztwie stołecznego Olsztyna, jednak wśród pól, łąk i lasów, w oddaleniu od głównych dróg. Miejsce to pełne ciszy, spokoju, a zarazem skłaniające do zadumy i refleksji. Warto oderwać się na chwilę od codziennych spraw i zastanowić nad tym, co łączy tę […]

Czytaj więcej

JONKOWO: Łosiery, Napoleon, ksiądz Hanowski i Rosjanie

Współcześnie wielu mieszkańcom Warmii Jonkowo, miejscowość położona zaledwie 13 km od Olsztyna, kojarzy się z Napoleonem i bitwą – jednym z epizodów zimowej kampanii pruskiej cesarza Francuzów. Poniekąd słusznie, gdyż to właśnie pod Jonkowem 4 lutego 1807 roku doszło do wymiany ognia pomiędzy wojskami francuskimi i koalicji rosyjsko-pruskiej. Krótkotrwały opór wojskom napoleońskim stawiły jednak tylko […]

Czytaj więcej