„Warmia była zawsze wierna Bogu i Kościołowi katolickiemu, zasługując na zaszczytne miano Świętej Warmii”.

św. Jan Paweł II

SZLAK ŚWIĘTEJ WARMII

podpowiednik turystyczny

O projekcie

Zanim narodził się biznes związany z turystyką, ludzie podróżowali po świecie szukając dla siebie lepszego miejsca do życia, w celach handlowych, szukali ośrodków wiedzy i kształcenia. Pielgrzymowali też do świętych miejsc swoich religii, bo każda z nich miała takie swoje wyróżnione miejsca: miasta, świątynie, rzeki, góry, gaje, źródła. Wynika to z samej natury homo religiosus – człowieka, istoty wierzącej. W Europie od dwóch tysięcy lat praktyka ta, promowana była i jest przez kulturę chrześcijańską, stając się jednym z ważniejszych zjawisk tak religijnych, jak i społeczno-ekonomicznych. Dlatego w czasach obecnych pojęcia pielgrzymowanie i turystyka religijna stały się już synonimami. (Czytaj dalej…)

Stacje i Przystanki
Szlaku Świętej Warmii

Szlak Świętej Warmii tworzy szesnaście „stacji”, do których warto udać się na chwilę lub na trochę dłużej. Zatrzymać się, aby poznać znane nie tylko w regionie miejsca pielgrzymkowe, sanktuaria, szlaki pątnicze, ale także historyczne obiekty sakralne związane z ciekawą historią biskupstwa warmińskiego oraz różnymi wydarzeniami o charakterze religijnym, historycznym i legendarnym…

BAŁDY

Wrota Warmii

GIETRZWAŁD

Polskie Lourdes

OLSZTYN

Zamek, archikatedra i Jan Paweł II

GŁOTWO

Kalwaria warmińska

DOBRE MIASTO

Kolegiata

LIDZBARK WARMIŃSKI

Historyczna Stolica Warmii

STOCZEK KLASZTORNY

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju

BISZTYNEK

Sanktuarium Krwi Chrystusa

RESZEL

Miasto spokojnego życia

ŚWIĘTA LIPKA

Częstochowa północy

TŁOKOWO

Sanktuarium św. Rocha

KROSNO

Mała Święta Lipka

CHWALĘCIN

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

PIENIĘŻNO

Misyjne Serce Polski

FROMBORK

Gród Naszej Pani

BRANIEWO

Ateny północy

Kolejnych szesnaście „przystanków” to Okolice Szlaku Świętej Warmii. Miejsca, które również zasługują na poznanie ze względu na ciekawe historie nimi związane, ich wspaniałe zabytki oraz malownicze krajobrazy, w które są wpisane.

BARCZEWO

Bernardyni, biskup Andrzej Batory i Feliks Nowowiejski

BARTĄG

Sanktuarium Opatrzności Bożej

BISKUPIEC

Miasto biskupa i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

BRĄSWAŁD

Zientara-Malewska, ksiądz Barczewski i historyczne polichromie

EŁDYTY WIELKIE

Najstarsza wiejska parafia na Warmii

JEZIORANY

Miasteczko doświadczone przez historię

JONKOWO

Łosiery, Napoleon, ksiądz Hanowski i Rosjanie

KLEBARK WIELKI

Sanktuarium Krzyża Świętego

KOLNO

Kościół Trzech Króli, kapliczki i zapomniana warmińska sekta

KURKI

Śladami świętego Jana Pawła II

MIĘDZYLESIE

Sanktuarium Męki Pańskiej

OLSZTYNEK

Między Warmią a Mazurami

ORNETA

Miasto smoka, legend i kamieniczek z podcieniami

PŁOSKINIA

Kunszt warmińskich witraży

SZĄBRUK

Piękno zachowane w architekturze i malarstwie

ŚWIĄTKI

W opiece śś. braci Damiana i Kosmy

Mapa Świętej Warmii

Kontakt do redakcji: Powiat Olsztyński ©

Deklaracja Dostępności