Gościniec Niborski

Na starej mapie z przełomu XVIII i XIX wieku odnaleźć można trasę łączącą stolicę Warmii – Olsztyn z mazurską Nidzicą. Gościniec Niborski znany też jako Stary Gościniec istniał jednak już wcześniej. Dokumenty historyczne dowodzą, że już w średniowieczu kupcy, wojowie, a i ludzie nauki zmierzający z Warszawy do Królewca, podróżowali tym traktem. Wśród nich warto wymienić choćby króla Władysława Jagiełłę, który w 1414 roku podążał wraz z armią do Olsztyna (zajmując po drodze Bartąg i Jaroty), by skutecznie odbić zamek z rąk krzyżackich. Pamiątką po tych zdarzeniach jest m.in. jezioro Jagiełłek, nad którym popasały idąc na bój wojska. Historia wspomina też Mikołaja Kopernika, astronoma, ale też i administratora dóbr kapituły warmińskiej, który w ramach swoich obowiązków odwiedzał położone wzdłuż traktu miejscowości Bartąg i Pluski. Odtworzony w 2010 roku trakt to oryginalny 50-kilometrowy szlak rowerowy (oznakowany jako czerwony), który wiedzie z Olsztyna do Napiwody, gdzie łączy się z Traktem Biskupim w Bałdach (otwierającym Szlak Świętej Warmii). Dalej prowadzi do Nidzicy, która w gwarze warmińskiej nazywana była Niborkiem (stąd nazwa Gościniec Niborski). Ta historyczna trasa niemal w całości zachowała dawny charakter. W większości prowadzi oryginalną, średniowieczną drogą, co pozwala namacalnie przekonać się, jak podróżowało się przed wiekami. Po drodze całe mnóstwo zapierających dech w piersi widoków wyjątkowo pięknej przyrody, w tym najbardziej wysunięty na południe punkt Warmii na mapie – mały cypel w Kurkach.

Po drodze rzeka Łyna, Rezerwat przyrody „Las Warmiński” oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. To pozostałości potężnego niegdyś kompleksu leśnego rozpościerającego się między Nidzicą, Olsztynem, Giżyckiem, Ełkiem a rzeką Narew – w średniowieczu określanego mianem Puszczy Galindzkiej (od zamieszkującego ją pruskiego plemienia Galindów).

Gościniec Niborski