Szlak Kopernikowski

Mikołaj Kopernik to najsłynniejszy mieszkaniec Warmii. Astronom, matematyk, ekonomista, lekarz. Jeden z XVI-wiecznych prekursorów nowożytnej nauki. Choć jego nazwisko znane jest na całym świecie, niewiele osób wie coś więcej o jego życiu, oprócz obiegowej opinii, że „wstrzymał Słońce, a ruszył Ziemię”. Poznanie działalności słynnego mieszkańca Warmii ułatwia Szlak Kopernikowski. Wiedzie on między innymi przez Olsztynek, Olsztyn, Dywity, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Ornetę, Pieniężno, Braniewo i Frombork. Miasta, które wciąż ożywia duch Kopernika. Tu, na Warmii, opracował swoją teorię heliocentryczną i opisał ją w dziele De revolutionibus (O obrotach). Warte poznania są również inne miejscowości z nim związane – malowniczo położone, z ciekawymi zabytkami. Swoistą pamiątką po Koperniku są wioski, w których kanonik, sprawując urząd administratora dóbr kapitulnych, przeprowadzał lokacje. Zapraszamy więc na Warmię, śladami wielkiego astronoma.

szlakkopernikowski.pl