Szlak „Węgierskie ślady na Warmii”

Stosunki polsko-węgierskie mają swoją długą historię i bogatą tradycję. Ich początki sięgają X wieku, czasów panowania pierwszego króla Madziarów św. Stefana. Niezwykłym okresem dla rozwoju relacji pomiędzy obu narodami były lata panowania na ziemiach polskich księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego (1575-1586). Chociaż rządził Rzeczpospolitą krótko, na zawsze zapisał się w pamięci Polaków jako jeden z najlepszych ich władców. Za jego sprawą pierwszym znanym Węgrem na Warmii był Andrzej Batory, bratanek polsko-węgierskiego króla, który miał po nim objąć tron w Krakowie. Dzięki staraniom stryja zdobywał nad Wisłą kolejne godności kościelne, m.in. w 1581 roku został kanonikiem warmińskim, trzy lata później otrzymał nominację papieską na biskupa koadiutora Marcina Kromera – ordynariusza warmińskiego, aby w 1589 roku, po jego śmierci, objąć diecezję warmińską. Z biskupem A. Batorym związana jest z kolei historia węgierskiego rodu Kalnassy, który zamieszkiwał na Warmii od XVIII w., chociaż nie ma dowodów, że to on sprowadził jego członków do Wartemborka (Barczewa). Źródła historyczne rzadko wspominają o tej rodzinie, z której wywodzą się znaczące osobistości tych ziem. Najstarszy z rodu Zygmunt Józef pełnił urząd burgrabiego dzisiejszego Barczewa. W Gągławkach gospodarzył Andrzej Michał Kalnassy. Joachim Otto Zygmunt Kalnassy (syn Zygmunta Józefa) był pisarzem, poetą, a także przez blisko 30 lat sprawował funkcję osobistego sekretarza biskupa Ignacego Krasickiego. W maju 2017 roku oficjalnie otwarto Trakt Rodu Kalnassy, łączący miejscowości związane z tą rodziną. Jego przedłużeniem jest szlak Węgierskie Ślady na Warmii (Magyar emlékek Varmiában), wiodący przez Gągławki, Bartąg, Frombork, Braniewo, Lidzbark Warm., Reszel, Barczewo i Olsztyn – miejsca, których historię tworzyli także Madziarzy przebywający na tej ziemi.

wegrzynawarmii.pl/