Stoczek Klasztorny: Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju