Reszel: Miasto spokojnego życia

Reszel już od 1254 roku należał do biskupa warmińskiego – w dokumentach wymieniany jako Castrum Ressel. W 1300 roku powstała przy krzyżackiej strażnicy osada handlowa. Jej szybki rozwój pozwolił kapitule warmińskiej i wójtowi biskupiemu Henrykowi z Lutr na wystawienie 12 lipca 1337 roku przywileju lokacyjnego miasta. W 1372 roku rozpoczęto budowę murów obronnych z basztami […]

Czytaj więcej

Bisztynek: Sanktuarium Krwi Chrystusa

Wprawdzie za datę powstania Bisztynka przyjmuje się 30 kwietnia 1385 roku, która to widnieje na jego akcie lokacyjnym wydanym przez biskupa Henryka III Sorboma, jednak prawie czterdzieści lat wcześniej założono tu wieś, którą nazywano: Schoneflys – Piękny Potok. Tak w tłumaczeniu nazywała się bowiem dużo wcześniejsza staropruska osada – Strowangen, na miejscu której nową wieś […]

Czytaj więcej

Stoczek Klasztorny: Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju

Dawne dzieje warmińskiego Stoczka Klasztornego (niem. Springborn) sięgają czasów średniowiecza, gdy 18 listopada 1349 roku biskup Herman z Pragi ulokował na 40 włókach nową wieś. Tych czasów sięga i kult maryjny w tym miejscu, który związany był z czcią, jaką miejscowa ludność oddawała figurze Matki Bożej. Jak głosi legenda – przypadkowo miały ją odnaleźć w […]

Czytaj więcej

Lidzbark Warmiński: Historyczna Stolica Warmii

Wjeżdżając do Lidzbarka od strony Olsztyna, na dawnych rogatkach miasta znajduje się nietypowa w swej architekturze kolejna warmińska kapliczka. Powstała – jak głosi widniejąca na niej tablica – w 1896 roku, w „klasycznym” dla tej małej architektury sakralnej w regionie, stylu neogotyckim. Jednak jest wyjątkowo wysoka i zamiast tradycyjnej wnęki przeznaczonej na krzyż lub figurkę, […]

Czytaj więcej

Olsztyn: Zamek, archikatedra i Jan Paweł II

W XIII wieku tutejsze tereny, „od zawsze” zamieszkiwane przez pruskie plemię Galindów, zostały podbite przez zakon krzyżacki. Zgodnie z traktatem z 1243 roku przekazano je biskupstwu warmińskiemu, by na przełomie 1346 i 1347 roku wejść w skład części dominium administrowanej przez fromborską Warmińską Kapitułę Katedralną. Pierwsza drewniana strażnica na wzniesieniu w zakolu rzeki Łyny została […]

Czytaj więcej

Dobre Miasto: Kolegiata

Historia Dobrego Miasta sięga średniowiecza. Powstało na początku XIV wieku, w ramionach rzeki Łyny, pośród bagien i rozlewisk, w miejscu osady pruskiego plemienia Gudde (od którego wywodzi się jego niemiecka nazwa Gudestat, a później Guttstadt). Prawa miejskie otrzymało 26 grudnia 1329 roku z rąk biskupa warmińskiego Henryka Wogenapa, stając się ważnym ośrodkiem jego dóbr. W […]

Czytaj więcej

Gietrzwałd: Polskie Lourdes

Szacuje się, że w Polsce jest około 500 miejsc, do których co roku pieszo, autokarem, samochodem czy rowerem udaje się z pielgrzymką kilka milionów Polaków, ludzi starych i młodych, wykształconych i niewykształconych, najróżniejszych profesji. Pokazuje to jak tradycyjne formy przekazu wiary świetnie sprawdzają się we współczesnym świecie. I jak olbrzymią rolę odgrywają w umacnianiu wiary […]

Czytaj więcej

Głotowo: Kalwaria warmińska

Jedyna w Polsce północno-wschodniej kalwaria znajduje się około czterech kilometrów na zachód od Dobrego Miasta, w niewielkiej wsi Głotowo (niem. Glottau). Zbudowano ją w XIX wieku za sprawą miejscowego kupca, który z pielgrzymki do Ziemi Świętej wrócił z takim właśnie pomysłem. Miejsce jednak nie zostało wybrane przypadkowo, bo już od sześciu stuleci przybywają tu rzesze […]

Czytaj więcej

Bałdy: Wrota Warmii

Poczynając od kardynała Stanisława Hozjusza, polskich biskupów warmińskich przybywających objąć swoje władztwo, uroczyście witano w rejonie wsi Przykop i Bałdy oraz w kościele parafialnym w Butrynach[1]. Tu bowiem wiodący z Warszawy do Lidzbarka Warmińskiego Trakt Biskupi przekraczał granicę Prus Książęcych (Mazur) i diecezji poprzez Wrota Warmii. Na granicy witała nowego ordynariusza delegacja kanoników kapituły warmińskiej, […]

Czytaj więcej