Szlak Świętej Warmii w regionalnej encyklopedii

Encyklopedia Warmii i Mazur to jeden z największych w Polsce regionalnych projektów wikipedycznych, który wraz z siostrzanym Leksykonem Kultury Warmii i Mazur obejmuje już kilkadziesiąt tysięcy haseł zawierających opisy najważniejszych dziedzin życia województwa. Ich lista powiększyła się właśnie o trzy kolejne – związane z projektem Szlak Świętej Warmii.

Regionalna, internetowa encyklopedia jest prowadzona od ponad dziesięciu lat przez olsztyńskie Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. Służy systematycznemu gromadzeniu wiedzy na temat Warmii i Mazur.

– Jest to projekt zarówno dla tych, którzy widzą potrzebę podzielania się rzetelną informacją dotyczącą wszystkich aspektów życia regionu, jak i tych, którzy są zainteresowani takimi informacjami – mówi Marcin Kapłon, zastępca dyrektora CEiIK-u. – Wprawdzie zaczynaliśmy od Leksykonu Kultury, a więc od stosunkowo wąskiego obszaru zagadnień, ale w Encyklopedii znajdują się hasła pogrupowane już w kilkunastu kategoriach, często bardzo umownych, bowiem poszczególne hasła dotyczą nierzadko wielu obszarów.

O popularności Encyklopedii mogą świadczyć dane dotyczące jej czytelników – strona encyklopedia.warmia.mazury.pl w ciągu ostatnich pięciu lat zyskała milion użytkowników, zaś nieco starszy Leksykon Kultury – blisko pół miliona więcej. Z obu zbiorów korzystają mieszkańcy ze wszystkich kontynentów, którzy wygenerowali dotąd blisko 3 mln unikalnych sesji.

Jedną z najczęściej wyszukiwanych i odwiedzanych stron w Encyklopedii są te poświęcone szeroko rozumianej turystyce. Stąd też i propozycja Powiatu Olsztyńskiego umieszczenia w niej haseł związanych ze Szlakiem Świętej Warmii.

– Od pierwszego czerwca prowadzimy akcję promującą nasz region za pomocą multimedialnego przedsięwzięcia pod nazwą „Turystyczno-pielgrzymkowy Szlak Świętej Warmii” – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Wiem, że pracownicy naszego działu promocji korzystali z zasobów tej encyklopedii przy tworzeniu głównego elementu projektu, czyli przewodnika po szesnastu stacjach szlaku. Postanowiliśmy więc odwdzięczyć się jej autorom i przygotowaliśmy trzy hasła związane z tym przedsięwzięciem.

Po weryfikacji merytorycznej dokonanej przez naukowców-opiekunów Encyklopedii, pojawiły się w niej: ŚWIĘTA WARMIA – hasło opisujące historyczne źródła tego potocznego dziś określenia regionu związanego z jego katolicką tożsamością; ŚWIĘTE MIEJSCA WARMII – opis niezrealizowanego, niestety, ciekawego projektu utworzenia szlaku turystycznego obejmującego siedem lokalnych sanktuariów pielgrzymkowych; oraz SZLAK ŚWIĘTEJ WARMII – hasło poświęcone działaniom olsztyńskiego starostwa, które wraz z samorządowcami z powiatu lidzbarskiego i braniewskiego oraz wieloma innymi partnerami realizuje pierwszych w historii kompleksowy projekt promocji tego subregionu, od lat pozostającego w cieniu Mazur.

– Cieszę się z uznania dla naszej pracy, a znając aktywność władz powiatu liczę na kolejne ciekawe przedsięwzięcia i związane z nimi hasła, które trafią do naszej encyklopedii – dodaje dyrektor M. Kapłon. – Przypomnę, że projekt jest otwarty i darmowy, więc zapraszam wszystkich do współpracy przy jej redagowaniu.

Olsztyńskie starostwo podjęło już działania zmierzające do umieszczenia haseł także w popularnej Wikipedii.