Szlak Świętej Warmii w mediach

Od 2,5 roku Powiat Olsztyński prowadzi kampanię promocyjną regionu pod nazwą Szlak Świętej Warmii. W związku ze stałym poszerzaniem zakresu oddziaływania marki prowadzona jest analiza medialna. Jej wyniki wskazują na wyraźne zainteresowanie mediów tematem, a wartość publikacji wielokrotnie przekracza wysokość zainwestowanych środków.

– Nasz „Szlak” to pierwszy kompleksowy projekt promocyjny subregionu Warmii, który kierujemy do mieszkańców, turystów, pielgrzymów i lokalnej branży turystyczno-hotelarskiej, tour-operatorów itp. Pokazujemy, że „Warmia jest miła…” i oferuje wiele możliwości całorocznego, aktywnego wypoczynku związanego z odkrywaniem miejsc związanych z historią i dniem dzisiejszym biskupiego księstwa warmińskiego, osadzonych w pięknych „okolicznościach przyrody” – tłumaczy Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Od samego początku projekt cieszy się zainteresowaniem mediów, zwłaszcza lokalnych, co przyczynia się do popularyzacji Warmii w Polsce i na świecie. Jak wynika z opublikowanego właśnie raportu poznańskiej firmy PSMM Monitoring&More, w ubiegłym roku „Szlak Świętej Warmii” pojawił się w prawie tysiącu publikacji: 803 w mediach tradycyjnych i 193 społecznościowych. W ubiegłym roku było to odpowiednio 383 i 186, co oznacza prawie 100 proc. wzrost. Podobnie rzecz wygląda z tzw. ekwiwalentem reklamowym tych publikacji (AVE), który oszacowany został na 2,1 mln zł. W tym kontekście AVE za rok 2021 wyniósł „tylko” niecałe 1,2 mln zł.

Badanie dotyczyło obecności Szlaku w mediach w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku. Analizie poddano ponad 1100 tytułów prasowych, 5 mln polskojęzycznych portali internetowych, najważniejszych mediów społecznościowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych. Publikacje podzielono ze względu na: wydźwięk medialny (na materiały pozytywne, neutralne, negatywne), wielkość (na artykuł, notkę, wzmiankę), rodzaj medium (internet, prasa, radio, telewizja) oraz profil medium (specjalistyczne, regionalne, ogólnoinformacyjne, ekonomiczne). Zgromadzony materiał przeanalizowano za pomocą technik służących badaniu efektywności działań PR. W tym celu użyto wskaźników: zasięgu, dotarcia przekazu do odbiorcy oraz zweryfikowanego ekwiwalentu reklamowego.

– Najbardziej cieszy nas ta dynamika wzrostu i fakt, że cały czas ponad 90 proc. tych publikacji ma wydźwięk pozytywny – mówi Wojciech Szalkiewicz, rzecznik prasowy i szef promocji Starostwa Powiatowego w Olsztynie. – Wygląda na to, że nie tylko stworzyliśmy ciekawy produkt, ale udaje nam się go dobrze „sprzedawać”, wykorzystując przy tym przede wszystkim narzędzia public i media relations.

Wszystko wskazuje na to, że i w tym roku o Szlaku będzie w mediach głośno. 24 lutego odbędzie się pierwsze walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii, które skupia 33 samorządy subregionu. Na nim podjęte zostaną m.in. decyzje co do dalszych działań promocyjnych.

– Kilka z nich mamy już zaplanowanych – dodaje A. Abako, przewodniczący Stowarzyszenia. – Przede wszystkim chcemy rozwijać współpracę z lokalnym biznesem poprzez m.in. konkurs na produkt regionalny – „Warnijski kunsztyk”. Planujemy też kolejne wydawnictwa z naszej serii „biblioteczki świętowarmijnej”. Chcemy też aktywnie promować region poprzez uczestnictwo w różnych targach turystycznych.

W tym roku – jubileuszu 550. rocznicy urodzin naszego wielkiego astronoma – szczególną rolę odgrywać też będzie powiązana ze Szlakiem marka – „Kopernik Warmiakiem”.