Stawia się je z potrzeby serca

PRZYDROŻNE KAPLICZKI SĄ CHARAKTERYSTYCZNYM ELEMENTEM
WARMIŃSKIEGO KRAJOBRAZU. TO NIE TYLKO ARCHITEKTONICZNE
FORMY WYRAŻANIA KATOLICKIEJ WIARY, ODRÓŻNIAJĄCE JE OD
PROTESTANCKICH NIEGDYŚ MAZUR, ALE I PRZYKŁADY SZTUKI
LUDOWEJ, I BUDOWLE WZBOGACAJĄCE NASZĄ WIEDZĘ HISTORYCZNĄ
O PRZESZŁOŚCI WARMII.

Cały metariał