Program rewitalizacji warmińskich kapliczek

Jest ich w regionie ponad 1300, wpisane są w tradycję Świętej Warmii, a także w jej krajobraz. Kapliczki przydrożne są charakterystycznym dla regionu elementem małej architektury sakralnej stanowiącym dziedzictwo kulturowe i religijne. Większość z nich wymaga jednak renowacji. 

Dlatego samorząd Powiatu Olsztyńskiego oraz gminy Dywity, Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Świątki podpisały porozumienie, które umożliwi starania o pozyskanie środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Akces zawarcia porozumienia wyraziła też Gmina Jonkowo. Partnerem w projekcie jest Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków.