Niezwykła odsłona Świętej Warmii

Archidiecezja Warmińska zakończyła realizację pierwszego etapu projektu Święta Warmia. Skarby architektury w granicach historycznej Warmii, który polegał na digitalizacji wybranych obiektów historycznych regionu – pereł architektury sakralnej i świeckiej.

Warmia znana jest z wielkiej liczby obiektów zabytkowych, które zachowały się do dnia dzisiejszego i stanowią element jej niezwykłej tożsamości kulturowej. Stanowią też warte upowszechniania atrakcje turystyczne.

Dzięki projektowi za pośrednictwem strony www.swietawarmia.pl można już wirtualnie, ale za to niezwykle dokładnie „zwiedzić” 14 obiektów. Prezentowane są one bowiem zarówno w formie modeli 3D, jak i w widoku panoramicznym 360º. A dodatkowe – szczegółowe informacje o nich można uzyskać na portalu zabytek.pl oraz encyklopedia.warmia.mazury.pl. Część z nich to także obiekty, które od ponad pół roku tworzą szlakswietejwarmii.pl (m.in. zamek i katedra św. Jakuba w Olsztynie, sanktuaria w Chwalęcinie i Gierzwałdzie, czy szpital św. Ducha we Fromborku).

Ten projekt ma z jednej strony upowszechniać wiedzę o historii terenów, na których mieszkamy, i pokazać bogactwo zabytków regionu – mówi Maria Dzieciątek, koordynator projektu i specjalista w Muzeum Pomnika Historii Frombork Zespół Katedralny. – Z drugiej strony – ma ukazać działalność Warmińskiej Kapituły Katedralnej, gdyż digitalizowane zabytki pochodzą z terenu zarządzanego przez nią w przeszłości.

Projekt ma jednak nie tylko cel promocyjny – odkrywania na nowo warmińskich skarbów. Wykonana w jego ramach dokumentacja służyć będzie także do celów archiwalnych, projektowych, planowania remontów itp. – Mamy nadzieję, że będziemy mogli zaistnieć jako region w świadomości osób, które mogą mieć wpływ na stan tych zabytków – mówi Maria Dzieciątek.