Kolejna publikacja o Szlaku Świętej Warmii

Kolejna publikacja dotycząca Szlaku Świętej Warmii właśnie się ukazała. O naszym przewodniku turystycznym przeczytacie w najnowszym wydaniu „Komunikatów Mazursko-⁠Warmińskich” Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Są one najstarszym na Warmii i Mazurach, ukazującym się od 1957 roku, czasopismem naukowym o charakterze humanistycznym, a drugim po Zapiskach Historycznych na obszarze dawnych Prus. Pismo ma charakter regionalny, odnoszący się do Polski północno-⁠wschodniej, dlatego też nie mogło w nim zabraknąć materiału o Szlaku Świętej Warmii. Autorem publikacji jest Wojciech K. Szalkiewicz. Zachęcamy do lektury – strona 455! http://ip.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2021/01/KMW_3_2020_net.pdf

Przypominamy też, że o Szlaku Świętej Warmii znajdziecie również informacje w regionalnej, internetowej E-ncyklopedia Warmii i Mazur 🤩 Są w niej hasła: ŚWIĘTA WARMIA – opisujące historyczne źródła tego potocznego dziś określenia regionu związanego z jego katolicką tożsamością; ŚWIĘTE MIEJSCA WARMII – opis niezrealizowanego, niestety, ciekawego projektu utworzenia szlaku turystycznego obejmującego siedem lokalnych sanktuariów pielgrzymkowych oraz SZLAK ŚWIĘTEJ WARMII – hasło poświęcone działaniom olsztyńskiego starostwa, które wraz z samorządowcami z powiatu lidzbarskiego i braniewskiego oraz wieloma innymi partnerami realizuje pierwszych w historii kompleksowy projekt promocji tego subregionu, od lat pozostającego w cieniu Mazur.Obszar załączników