I Warmińskie Forum Gospodarcze Szlaku Świętej Warmii

”Nie ma rozwoju samorządu bez biznesu”. W Sile odbyło się Forum Gospodarcze Szlaku Świętej Warmii, w którym wzięła udział się ponad setka warmińskich przedsiębiorców oraz przedstawiciele wielu samorządów. Wspólnie wskazywali kierunki strategicznych działań, mających zdynamizować rozwój gospodarczy regionu poprzez rozwój turystyki.