Uruchomiono produkcję Warmińskiego Chleba Pielgrzyma

Posłanka Urszula Pasławska i celebrytka Iwona Pavlović symbolicznie uruchomiły produkcję Warmińskiego Chleba Pielgrzyma. Ten nietypowy wypiek uruchomionej dzisiaj (5.08) oficjalnie Piekarni Tyrolskiej w Barczewie będzie promował Warmię, a w szczególności najnowszy produkt turystyczny olsztyńskiego starostwa – Szlak Świętej Warmii.

Uruchomienie produkcji Warmińskiego Chleba Pielgrzyma było częścią uroczystości oficjalnego otwarcia nowej Piekarni Tyrolskiej w Barczewie. Na uroczystość przybyło wielu, jak na warunki pandemii, polityków, samorządowców, duchownych i przyjaciół właściciela piekarni.

– Nasze województwo składa się z dwóch członów: z Warmii i z Mazur – powiedział podczas uroczystości starosta olsztyńskiej Andrzej Abako. – O ile Mazury, jako cud natury, były bardzo promowane przez samorząd województwa, o tyle Warmia została lekko zapomniana. Jako starostwo postanowiliśmy wznowić projekt Szlaku Świętej Warmii. Dzisiaj mamy do czynienia z jednym z produktów tego projektu – Chlebem Warmińskiego Pielgrzyma, który będzie promował ten szlak. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Jarosławowi Goszczyckiemu – przedsiębiorcy, który w ramach naszego partnerstwa podjął się produkcji tego chleba.

źródło