STOWARZYSZENIE MIAST, GMIN I POWIATÓW
– SZLAK ŚWIĘTEJ WARMII

Główne cele stowarzyszenia to przede wszystkim rozwój gospodarczy Warmii w oparciu o lokalny biznes w obszarach powiązanych z turystyką, poprzez wykorzystanie tradycji i tożsamości kulturowej regionu, z czym wiąże się aktywna promocja, troska o zabytki, jaki o rozwój infrastruktury. (STATUT)

Zarząd Stowarzyszenia

Andrzej Abako (Starosta Olsztyński) – Przewodniczący
Jacek Wiśniowski (Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego) – Wiceprzewodniczący
Michał Kontraktowicz (Wójt Gminy Stawiguda) – Sekretarz
Tomasz Sielicki (Burmistrz Braniewa)– Skarbnik
Fabian Andrukajtis (Wójt Gminy Lidzbark Warmiński) – Członek Zarządu
Jakub Bornus (Wójt Gminy Braniewo) – Członek Zarządu
Piotr Grzymowicz (Prezydent Olsztyna) – Członek Zarządu
Jan Harhaj (Starosta Powiatu Lidzbarskiego) – Członek Zarządu
Kamil Kozłowski (Burmistrz Biskupca) – Członek Zarządu
Zbigniew Pietkiewicz (Burmistrz Miasta i Gminy Frombork) – Członek Zarządu
Karol Motyka (Starosta Powiatu Braniewskiego) – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Marek Dominiak (Burmistrz Bisztynka)
Kazimierz Kiejdo (Burmistrz Pieniężna)
Jan Nadolny (Starosta Powiatu Bartoszyckiego)
Wiesław Tkaczuk (Wójt Gminy Kiwity)
Daniel Zadworny (Wójt Gminy Dywity)

Adres

Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii
Pl. Józefa Bema 5
10-516 Olsztyn